Ф1. Баланс 1 кв. 2017 р. Download
Ф1. Баланс 2016 Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)1 кв. 2017 р. Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2016 р. Download
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2016 р. Download